Kiểm tra cùng BBC xem bạn sẽ thọ bao nhiêu

Tuổi thọ trên toàn cầu tăng lên - người ra đời năm 2016 sẽ sống trung bình lâu hơn 7 năm so với người ra đời 25 năm trước đó.

Hãy gõ tuổi, giới tính và nơi bạn đang sống để biết tuổi thọ bạn hoàn toàn có thể đạt được nếu sống khỏe mạnh.

Tuổi thọ trung bình toàn cầu từ khi sinh là 72 - cụ thể là 70 cho nam giới và 75 cho phụ nữ. Tuy nhiên, tuổi thọ phụ thuộc vào tuổi của bạn. Chẳng hạn, một người 69 tuổi có thể sống trung bình là 17 năm nữa.

Phương pháp tính toán:

Nguồn: Điều tra Toàn cầu về gánh nặng của bệnh - Global Burden of Disease Study 2016, với sự điều phối của Viện Đánh giá Chỉ tiêu Sức khoẻ - Institute for Health Metrics and Evaluation

Số liệu dùng trong bảng tính toán tuổi thọ được lấy từ Global Burden of Disease Study, 2016.

Tuổi thọ được tính bằng số năm trung bình một người sẽ sống, dựa trên giới tính, tuổi và quốc gia họ sống.

Nghiên cứu 'Global Burden of Disease' tính tuổi thọ căn cứ vào tỷ lệ tử vong trong nhóm lứa tuổi ở mỗi nước.

Tuổi thọ biến đổi tùy vào tuổi của người dân và tuổi thực tế họ đã đạt được. Ví dụ, một em gái sinh ra năm 2016 ở Mexico có tuổi thọ ước đoán sẽ đạt là 79, nhưng một phụ nữ cũng ở Mexico vào năm 2016 đã 65 tuổi rồi thì tuổi thọ của bà sẽ là 84.Tuổi thọ của phụ nữ đó cao hơn của bé gái kia vì bà đã đạt được 65 tuổi.

Cách tính tuổi thọ trong bảng trên cũng được làm tròn số sau khi đã bổ sung số liệu về tuổi thọ trông đợi còn lại tính theo nhóm lứa tuổi.

Tuổi thọ cũng được tính với giả định rằng bạn sống khoẻ mạnh trong toàn bộ số năm của cuộc đời, và rằng tỷ lệ tử vong và tàn phế không đổi, tính trung bình trong cuộc đời người, vì thế chúng tôi không đưa vào các tiến bộ khoa học và y tế sẽ làm cải thiện sức khoẻ trong tương lai.

Tin liên quan