Kế hoạch ‘Xuất xứ Trung Quốc’ của Bắc Kinh là gì?
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Kế hoạch 'Made in China' của Bắc Kinh là gì?

‘Xuất xứ Trung Quốc’: Cách Trung Quốc nhằm tới mục tiêu nổi tiếng về chất lượng.

Thời điểm này, Made in China có nghĩa là giá rẻ và nhanh. Nhưng Bắc Kinh muốn nâng cấp cuộc chơi của mình với kế hoạch ‘Xuất xứ Trung Quốc 2025’.

Phóng viên BBC Karishma Vaswani giải thích rõ hơn các bước của Trung Quốc trong kế hoạch này.

Chủ đề liên quan