Trump nói gì với Putin về hạt nhân?
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Trump nói gì với Putin về hạt nhân?

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước cuộc họp riêng với Tổng thống Nga Putin:

"Tôi thực sự nghĩ là thế giới muốn thấy chúng ta hòa hợp. Chúng ta là hai cường quốc hạt nhân. Chúng ta sở hữu 90% vũ khí hạt nhân, và đó là điều không tốt. Đó là điều xấu."