Dân Nam và Bắc Hàn đoàn tụ đầy xúc động

Dân Nam và Bắc Hàn đoàn tụ đầy xúc động

Một nhóm người cao tuổi Nam Hàn đang chuẩn bị sang Bắc Hàn để gặp những thân nhân mà họ chưa từng gặp lại kể từ Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Một trăm người mỗi bên được chọn ra để tham dự cuộc đoàn tụ.

Một số người được chọn bỏ cuộc sau khi biết người thân mà họ hy vọng được gặp đã qua đời, vì thế tổng cộng sẽ có 83 người Bắc Hàn và 89 người từ miền Nam.