'Tôi khâm phục ông McCain'
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Tôi khâm phục ông McCain'

Người đầu tiên viết vào sổ tang tiễn đưa TNS McCain khi Đại sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội mở cửa để công chúng tới chia buồn là một cựu binh từ miền Bắc và cũng bằng tuổi ông McCain.

Ông Chức nói việc ông McCain là một cựu binh đóng góp lớn cho bình thường hoa quan hệ hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam làm ông rất khâm phục.

'Tôi tin tưởng rằng từ nay Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ không bao giờ có chiến tranh nữa và để cho người dân hai nước sống trong hòa bình,' ông Chức, người bằng tuổi ông McCain, nói.

Xem thêm:

VN: dấu mốc quan trọng trong cuộc đời McCain

John McCain từng nói gì về Biển Đông?

Ông John McCain là cầu nối Mỹ-Việt

Linh cữu phủ quốc kỳ của ông McCain tới Washington