Media Player
Berlin
03.09.2018

Người Việt 'thụ động' trước chủ nghĩa tân phát xít

Người Việt góp mặt biểu tình chống tân Nazi ở Berlin sau bạo loạn tại Chemnitz nhưng cần phải 'làm nhiều nữa', theo ý kiến từ Đức.