Tajikistan: Tượng Lenin được tu sửa và dựng lại trên bệ

  • Azim Rakhimov, Shomurod Avezov và Martin Morgan
  • BBC Monitoring
Lenin ở Shahritus, miền Nam Tajikistan

Nguồn hình ảnh, YUEN KIM/YouTube

Chụp lại hình ảnh,

Tượng Lenin từng đứng ở Shahritus, miền Nam Tajikistan trong nhiều năm trước khi bị đem đi

Hội đồng Hồi giáo ở một vùng của Tajikistan dùng tiền hiến tặng để tu sửa tượng Lenin, khiến cho truyền thông cả vùng Trung Á ngạc nhiên.

Trang Radio Ozodi của Đài Tự do (Radio Liberty) đưa tin về một pho tượng Lenin từng bị gãy tay ở Shahritus, miền Nam Tajikistan, nay được trùng tu.

Tại quốc gia Trung Á theo Hồi giáo, chủ nghĩa cộng sản và các biểu tượng của nó như Lenin được Liên Xô áp đặt trong 70 năm liền.

Hai năm trước, tượng Lenin ở vùng Shahritus bị đưa đi.

Nhưng gần đây, một số đền Hồi giáo trong vùng đã góp tiền để phục hồi tượng và công viên nơi chỉ còn bệ tượng.

Bà Mehriniso Rajabova từ Hội đồng thành phố Shahritus xác nhận rằng sáng kiến đến từ các vị trưởng lão Hồi giáo:

"Họ cho sửa tượng và dọn dẹp lại công viên, đài phun nước."

Sơn lại màu vàng

Nguồn hình ảnh, Radio Ozodi

Chụp lại hình ảnh,

Bức tượng được trùng tu nay có màu sơn vàng

Mỗi đền Hồi giáo thu về tiền hiến tặng bằng 100 USD một tuần để góp vào quỹ tu sửa tượng Lenin, gắn lại tay nhưng sơn thành màu vàng.

Pho tượng Lenin tại Shahritus được dựng năm 1980, và cao nhất vùng Nam Tajikistan.

Sau khi nước này được độc lập năm 1991, đa số tượng Lenin bị cho là biểu tượng thời Liên Xô và bị kéo đổ.

Ở Liên Xô cũ từng có hai thành phố mang tên Lenin và một là Leninabad ở Tajikistan, từ 1936 đến 1991 nhưng sau được đổi trở lại là Khujand.

Riêng tượng Lenin ở Shahritus đứng được tới năm 2016 rồi bị đưa vào để trong sân ở nhà dân trong làng Obshoron.

Nhưng nay, có vẻ như vì muốn phục hồi một hình ảnh lịch sử, hội đồng Hồi giáo địa phương đã đem Lenin trở lại.

Trên mạng xã hội nhanh chóng có nhiều bình luận.

Có người viết "thật không thể tin được là các tu sỹ Hồi giáo sao lại "tôn thờ ngẫu tượng", điều không được phép theo đạo Hồi.

Một ý kiến khác thì cho rằng tiền để giúp người nghèo hơn là dựng lại tượng Lenin.

Nguồn hình ảnh, DIMITRI BORKO/AFP/GETTY IMAGES

Chụp lại hình ảnh,

Sau khi Liên Xô tan rã, nhiều tượng Lenin bị phế bỏ ở Tajikistan

Nhưng cũng có ý kiến trên trang Ozodi như của Muhojir cho rằng nếu không có Lenin thì Trung Á "nay chẳng khác nào Afghanistan".

Xem thêm về Lenin và chủ nghĩa cộng sản: