Trần Thị Hiền
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Lời chia sẻ của mẹ nạn nhân

Lời chia sẻ của bà Trần Thị Hiền, mẹ cô gái bị sát hại ở Điện Biên