Lời chia sẻ của mẹ nạn nhân

Lời chia sẻ của mẹ nạn nhân

Lời chia sẻ của bà Trần Thị Hiền, mẹ cô gái bị sát hại ở Điện Biên