Người dân Nam Hàn chờ đón ông Kim Jong-un ở Hà Nội

Người dân Nam Hàn chờ đón ông Kim Jong-un ở Hà Nội

Một sinh viên Hàn Quốc khoa Việt Nam học và Tiếng Việt tại trường Khoa học Xã hội & Nhân văn tại Hà Nội, chia sẻ suy nghĩ của anh với BBC về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp diễn ra tại Hà Nội.