40kg rác nhựa trong dạ dày cá voi chết ở Philippines
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tìm thấy 40kg rác nhựa trong dạ dày cá voi chết ở Philippines

Vô số túi nhựa đã được tìm thấy trong dạ dày một con cá voi chết ở Phillippines.

Hồi đầu tháng ba, nhân viên Bảo tàng Sưu tập D'Bone đã tiến hành vớt xác con cá voi mõm khoằm Cuvier ở phía nam Thành phố Davao.

Các nhà sinh vật học, những người tiến hành khám nghiệm xác cá voi, cho biết đây là "lượng rác nhựa lớn nhất chúng tôi từng gặp trong một con cá voi".

Chủ đề liên quan