Cuộc sống sau song sắt của người già Nhật Bản
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Cuộc sống sau song sắt của người già Nhật Bản

Tới 18% tù nhân ở Nhật Bản có độ tuổi từ 60 trở lên.

Theo Bộ Tư pháp Nhật, năm 1997, những người phạm tội ở nhóm tuổi này chiếm khoảng một trong 20 người bị kết án nhưng 20 năm sau con số này đã tăng hơn một phần năm - một tỷ lệ vượt xa sự gia tăng tỷ lệ dân số ngoài 65 tuổi ( mặc dù bây giờ họ chiếm hơn một phần tư dân số).

Vì sao người già Nhật phạm tội? Hãy nghe một vài tù nhân cao niên kể về cuộc sống sau song sắt của họ.

Chủ đề liên quan