Cảnh sát dùng đạn cao su, hơi cay với người biểu tình ở Hong Kong
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Cảnh sát dùng đạn cao su, hơi cay với người biểu tình ở Hong Kong

Hôm 12/6, cảnh sát Hong Kong đã bắn đạn cao su và xịt hơi cay vào người biểu tình ở Hong Kong, nơi sự tức giận về luật dẫn độ trong dân chúng đã chuyển thành bạo lực.

Phản ứng của người biểu tình khiến Hội đồng Lập pháp hoãn cuộc thảo luận lần thứ hai về luật này.