Hong Kong protesters march against extradition bill
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Hong Kong: biểu tình lớn ngày 16/6 phản đối luật dẫn độ

Hàng ngàn người đang tuần hành tới các tòa nhà chính phủ ở Hong Kong để biểu tình phản đối luật dẫn độ gây tranh cãi, mặc dù chính phủ đã có bước lùi.

Những người tình tiếp tục yêu cầu dự luật này phải được xóa bỏ vĩnh viễn.

Chủ đề liên quan