Media Player
Thousands of protesters march through the city
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem
16.06.2019

Đám đông đổ về trung tâm Hong Kong

Hàng ngàn người xuống đường ở Hong Kong hôm Chủ nhật 16/6 phản đối luật dẫn độ gây tranh cãi.