Trung Quốc tách trẻ em Hồi giáo ra khỏi cha mẹ ở Tân Cương

Trung Quốc đang cố tình tách trẻ em Hồi giáo khỏi gia đình, đức tin và ngôn ngữ của chúng ở khu vực xa xôi phía tây Tân Cương.

Dựa trên các tài liệu có sẵn công khai, và được hỗ trợ bởi hàng chục cuộc phỏng vấn với các thành viên gia đình ở nước ngoài, BBC đã thu thập một số bằng chứng toàn diện nhất cho đến nay về những gì đang xảy ra với trẻ em Hồi giáo.

Trong khi đó, chính quyền Trung Quốc nói rằng người Uyghur (Duy Ngô Nhĩ) đang được giáo dục tại các "trung tâm dạy nghề" để chống lại chủ nghĩa cực đoan tôn giáo.