'Hong Kong không phù hợp cho trẻ em'
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

'Hong Kong không phù hợp cho trẻ em'

Biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hong Kong diễn ra suốt 10 tuần liên tiếp.

Có nhiều cuộc biểu tình dẫn đến đụng độ đầy bạo lực giữa cảnh sát và người biểu tình - nhưng không phải là tất cả.

Trong một cuộc mít tinh mới nhất hôm 11/8, phụ huynh và trẻ em xuống đường một cách ôn hòa.

Video do Simon Atkinson biên tập, Danny Bull quay phim.

Chủ đề liên quan