Media Player
Người biểu tình Hong Kong chặn đường cao tốc đến sân bay Hong Kong
01.09.2019

Người biểu tình Hong Kong chặn cao tốc đến sân bay

Tình hình biểu tình ở Hong Kong lại theo thang khi người biểu tình quyết định chặn các tuyến đường đến sân bay Hong Kong.