Covid-19: PATH giúp VN xử lý dữ liệu trực tuyến

Covid-19: PATH giúp VN xử lý dữ liệu trực tuyến

PATH, một tổ chức NGO nước ngoài, đáp ứng yêu cầu của Bộ Y tế Việt Nam phát triển một form báo cáo trực tuyến về ca bệnh COVID-19.

Form "thân thiện với cả smartphone cũng như là máy tính" hỗ trợ Bộ Y tế có thể theo dõi được các ca tiếp xúc, ca có thể, ca khẳng định theo thời gian và có các quyết định hay can thiệp ứng phó kịp thời.

BBC News Tiếng Việt có cuộc phỏng vấn với Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Tố Như, Giám đốc Chương trình An ninh Y tế Toàn cầu của tổ chức PATH Việt Nam.