Olympics Tokyo: ‘Chia cắt vì chiến tranh, tìm lại nhau nhờ Judo'

Olympics Tokyo: ‘Chia cắt vì chiến tranh, tìm lại nhau nhờ Judo'

Sanda Aldass và Muna Dahouk đã tập Judo cùng nhau từ khi còn nhỏ, nhưng cuộc chiến ở Syria đã chia cách họ.

Hai người phụ nữ sang Hà Lan lánh nạn, và là thành viên của Đoàn Olympic Tị nạn. Họ thi đấu ở hạng mục Judo đồng đội nam nữ hỗn hợp, lần đầu tiên xuất hiện tại Olympics.

Đây là thời điểm đầy ý nghĩa cho hai nữ vận động viên, cũng như cho huấn luyện viên của họ, chồng của Aldass.