'Nó rất đẹp, nhưng phải giết' - cá sư tử tác quái ra sao?

'Nó rất đẹp, nhưng phải giết' - cá sư tử tác quái ra sao?

Cá sư tử thật lộng lẫy nhưng chúng lại là loài nguy hiểm. Vây lưng của chúng nhìn bắt mắt nhưng có nọc độc, và chúng là các chuyên gia xâm lấn môi trường sống và ăn thịt các loài khác.

Một nhóm ngư dân ở Venezuela đã có sáng kiến để 'đương đầu' với loài này với hy vọng giúp môi trường biển phục hồi.