Anh cắt lãi suất xuống còn 0,5%

Biểu đồ
Image caption Biểu đồ lãi suất của ngân hàng Anh trong giai đoạn 8/2008-3/2009

Ngân hàng Anh Quốc đã cắt giảm lãi suất xuống còn 0,5% - là mức thấp nhất từ trước tới nay - và nói sẽ tăng nguồn tiền mặt để giúp vực dậy nền kinh tế.

Anh đã cắt giảm tỉ lệ lãi suất sáu lần kể từ tháng Mười năm ngoái, và người ta đã dự đoán trước hành động giảm từ 1% xuống còn 0,5% lần này.

Ngân hàng Anh Quốc nói họ sẽ giúp tăng thêm 75 tỉ bảng tiền mặt vào trong hệ thống nhằm gia tăng khả năng cho vay của ngân hàng.

Chính sách này cho đến nay vẫn chưa được thử nghiệm tại Anh, và được gọi là chính sách hỗ trợ bằng số lượng.

Mua thêm tài sản

Chính sách này là quá trình tăng lượng tiền mặt vào lưu thông trong nỗ lực khôi phục nền kinh tế.

Trong khi Ngân hàng Anh ban đầu sẽ bỏ ra 75 tỉ dollar, bộ trưởng Tài chính Alistair Darling cho phép ngân hàng có thể tăng số lượng này lên 150 tỉ.

Ý tưởng là nếu lượng tiền mặt trong hệ thống được tăng lên, các ngân hàng thương mại sẽ dễ dàng hơn trong việc cho vay.

Image caption Ngân hàng Anh Quốc muốn vực dậy nền kinh tế

Chính sách hỗ trợ bằng số lượng đôi khi được hiểu sai là in tiền, nhưng Ngân hàng sẽ không tăng lượng tiền bằng cách in thêm tiền mặt mới.

Thay vào đó, họ sẽ mua các tài sản - chẳng hạn như cổ phiếu của chính phủ hay trái phiếu của các tập đoàn.

Các biện pháp tương tự đã được thực hiện tại Nhật Bản vào đầu thập niên này, và được coi là có thành công hạn chế.

Phóng viên kinh tế của BBC, Stephanie Flanders, nói trong khi quy mô ban đầu của chương trình hỗ trợ này còn nhỏ hơn dự kiến, nó có sức ảnh hưởng khá lớn.

Philip Shaw, kinh tế gia trưởng của Investec, nói việc hỗ trợ này "về nguyên tắc sẽ khuyến khích các ngân hàng cho vay nhiều tiền hơn cho lĩnh vực tư, chẳng hạn các hộ gia đình và các doanh nghiệp, giúp tăng trưởng về tiền tệ và kích thích các hoạt động kinh tế".