Giàu nhất Trung Quốc

  • Phùng Nguyễn
  • sưu tầm

Theo điều tra của dân mạng đại lục Trung Quốc thì " top ten "về tài sản trong Đảng Thái tử (chỉ những người là con cháu lãnh đạo cao cấp Trung Quốc) hiện nay như sau:

1. Vương Huy, con trai Vương Chấn (nguyên Phó Chủ tịch nước, đã mất): số tài sản niêm yết trên thị trường chứng khoán là 701,4 tỷ NDT (6,3 Nhân dân tệ bằng khoảng 1 đôla).

2. Giang Cẩm Hằng, con trai Giang Trạch Dân (nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch quân ủy TW): 166,6 tỷ NDT

Chụp lại hình ảnh,

Ông Giang Cẩm Hằng

3. Chu Yến Lai, con gái Chu Dung Cơ (nguyên Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng chính phủ): 164,4 tỷ NDT

4. Hồ Hải Phong, con trai Hồ Cẩm Đào (đang giữ chức vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy TW): 83,8 tỷ NDT

5. Vinh Trí Kiện, con trai Vinh Nghị Nhân (nguyên Phó chủ tịch nước, đã mất): 47,6 tỷ NDT 6. Ôn Vân Tùng, con trai Ôn Gia Bảo (đang giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ), Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Unihub Bắc Kinh: 43 tỷ NDT

Chụp lại hình ảnh,

Ông Ôn Vân Tùng thời trẻ cùng cha mẹ và em gái

7. Lý Tiểu Bằng, con trai Lý Bằng (nguyên Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng chính phủ): 17,6 tỷ NDT

Chụp lại hình ảnh,

Ông Lý Tiểu Bằng

8. Khổng Đan, con trai Khổng Nguyên (một cán bộ cao cấp quân đội): 9,9 tỷ NDT

9. Lý Tiểu Lâm , con gái Lý Bằng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Điện lực Trung Quốc: 8,2 tỷ NDT

Chụp lại hình ảnh,

Bà Lý Tiểu Lâm

10. Vương Kinh Kinh, con trai Vương Huy, cháu nội Vương Chấn: 7,7 tỷ NDT

Như vậy gia đình Vương Chấn và Lý Bằng đều có hai người trong danh sách.

Ngoài ra thống kê còn cho biết: 0,4% người Trung Quốc chiếm giữ 70% của cải trong khi hơn 300 triệu người Trung Quốc (chiếm khoảng ¼ dân số) mỗi ngày thu nhập không được 1 đôla.

Theo bài viết của giáo sư Triệu Hiểu Tăng, Học Viện Quản lý Đại học Khoa học Kỹ thuật Bắc Kinh thì: "đến cuối tháng 3 năm 2008, tài sản (không bao gồm ở ngoài biên giới) của những người trong nội địa là: trên 50 triệu NDT có 27.310 người; trên 100 triệu NDT có 3.220 người; trong đó có 2932 người là con cháu cán bộ lãnh đạo cấp cao; với tổng số tài sản là hơn 2.450 tỷ NDT".

"Xem xét nguồn gốc tài sản của số con cháu lãnh đạo cao cấp đó thấy chủ yếu là dựa vào bối cảnh quyền lực gia đình để giành được những của cải phi pháp và những của cải phi pháp khác dưới cái áo khoác hợp pháp."