Obama muốn có chính phủ cởi mở hơn

Barack Obama
Image caption Tổng thống Obama cam kết từ ngày đầu nhậm chức là sẽ có chính phủ cởi mở hơn

Người dân Mỹ đang có thêm tiếng nói trong chính phủ khi chính quyền Obama mở rộng quy trình ra chính sách.

Thông qua một trang mạng, người dân Mỹ được hỏi ý kiến về chuyện làm thế nào để chính phủ có thể trở nên minh bạch hơn.

Những ý tưởng tốt nhất, trong giai đoạn đầu, về cách thức làm cho chính phủ cởi mở hơn sẽ được thảo luận trên mạng và sau đó được sử dụng trong các buổi tranh luận trung tâm.

Cuối cùng, các công dân sẽ giúp viết ra khuyến nghị về những gì mà chính phủ nên làm.

Ba giai đoạn

Đề xuất về việc mời công dân tham dự là để giữ lời hứa trong một biên bản mà chính quyền Obama đưa ra vào ngày đầu nhậm chức.

Trong biên bản đó, Tổng thống Obama "cam kết tạo ra một mức độ cởi mở chưa từng có trong chính phủ", nói rằng chính phủ sẽ điều hành theo cách minh bạch, có sự tham gia và cộng tác của mọi người.

Chuyện này cụ thể như thế nào sẽ được tìm hiểu kỹ hơn trong tháng Năm và tháng Sáu, khi người dân Mỹ được mời đóng góp ý kiến và cố vấn cho chính quyền Obama để thảo ra kế hoạch.

Giai đoạn đầu tiên là quá trình "đưa ra ý tưởng", kéo dài đến ngày 28/5, theo đó các công dân có thể gửi ý kiến qua thư bưu điện, thư điện tử, hay trên trang mạng.

Từ ngày 3-14/6, các ý tưởng trong giai đoạn đầu sẽ được thảo luận trên mạng thông qua một blog trung tâm.

Cuối cùng, từ 15-19/6, người dân Mỹ sẽ thảo ra những đề xuất tốt nhất.

Theo sau giai đoạn cộng tác với công chúng, chính phủ Mỹ lên kế hoạch tham vấn với các cơ quan về ngôn từ cho văn bản cuối cùng. Sau đó, người ta sẽ đưa ra một Chỉ thị Chính phủ Cởi mở, hướng dẫn các cơ quan chấp thuận các ý tưởng đó.

Tòa Bạch Ốc đưa ra một tuyên bố về kế hoạch này, nói rằng: "Quá trình lập chính sách phải được hưởng lợi từ những thông tin tốt nhất sẵn có trong xã hội. Đa phần những kiến thức chuyên môn chúng ta cần đều có thể tìm thấy từ các công dân của đất nước".

Tin liên quan

Kết nối Internet liên quan

BBC không chịu trách nhiệm nội dung các trang bên ngoài