Nguy cơ sớm cạn dầu?

Khai thác dầu khí
Image caption Báo cáo nói tương lai sẽ "đặc biệt khó khăn"

Có một "nguy cơ đáng kể" về chuyện sản lượng dầu tự nhiên sẽ "lên đỉnh điểm" và rơi xuống vào năm 2020, một báo cáo vừa nhắc nhở.

Nghiên cứu của Hội đồng nghiên cứu năng lượng Anh cho rằng có sự đồng thuận về chuyện kỷ nguyên dầu giá rẻ đã chấm dứt.

Nhưng họ cảnh báo là đa số các chính phủ, trong đó có chính phủ Anh, rất ít thể hiện quan ngại về chuyện hết dầu.

Các tác giả của báo cáo cũng tuyên bố là 10 vùng dầu lớn nhất thế giới đều đang cạn kiệt.

Thước đo tin cậy

Khi báo cáo được đưa ra, cuộc tranh luận về sản lượng dầu trở nên phân hóa.

Từ một phía, có nhóm nói rằng nguồn cung cấp toàn cầu đang lên đến cao nhất, và chúng ta không chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng sẽ tác động vào nền kinh tế thế giới trong những năm tới.

Từ phía khác, có những công ty dầu khí và nhiều phân tích gia về năng lượng thì lại bác bỏ chuyện cho rằng các nguồn khai thác đang cạn kiệt.

Các tác giả của báo cáo nhận là khó có thể nói ai đúng, vì trên thế giới thiếu thước đo đáng tin cậy để xác định sự cạn kiệt của nguồn dầu.

Các vấn đề được tạo ra từ "những định nghĩa thiếu thống nhất", báo cáo nói, chú ý rằng "thiếu dữ liệu đáng tin cậy, thường xuyên thiếu kiểm toán từ bên ngoài đối với các số liệu cũng như những bình luận không tin cậy liên quan đến những nguồn dữ liệu có thể tiếp cận."

Báo cáo nói tiếp: "Những khó khăn lớn nhất là ở những nước Opec."

"Nhưng khó khăn còn nằm ở những tầng cơ bản hơn, ví dụ như sự thiếu chắc chắn về lượng dầu do một quốc gia khai thác trong một năm."

"Kết quả từ sự thiếu rõ ràng tạo ra cuộc tranh luận cả về chuyện hết dầu lẫn nguy cơ lệ thuộc vào một hệ thống số cố định."

Một phần khó khăn trong việc ước tính lượng dầu còn lại là các mỏ dầu thường không muốn tiết lộ những thông tin có thể rất nhạy cảm trong kinh doanh.

Các nước và các công ty thường nổi tiếng là dè dặt về trữ lượng dầu khí.

Nhưng báo cáo này nói rằng các mỏ dầu dễ khai thác đã tìm thấy hết, và các mỏ mới sẽ khó khăn hơn và tốn nhiều chi phí để khai thác, và sẽ không kịp bù vào các mỏ lớn đang cạn dần.

Họ nói: "Hơn hai phần ba lượng dầu thô hiện đại có thể sẽ cần thay thế vào năm 2030, đơn giản là để giữ nhịp sản xuất liên tục."

"Nhiều khả năng đây sẽ là thử thách vô cùng khắc nghiệt."

Kêu gọi chú ý

Báo cáo đó không có thêm nghiên cứu mới, nhưng khảo sát các số liệu đang có sẵn.

Nhưng các tác giả nói nguy cơ phát xuất từ việc nguồn dầu thế giới cạn kiệt cần phải được các cộng đồng nghiên cứu và hoạch định chính sách quan tâm hơn.

"Đa số các nghiên cứu hiện có tập trung vào nguy cơ kinh tế và chính trị đối với an ninh nguôn dầu và không khảo sát hay thiếu kết hợp với các nguy cơ phát sinh từ việc hết dầu," họ lập luận.

"Điều này có nghĩa là khả năng và hậu quả của các diễn biến khác nhau không được đánh giá đầy đủ."

Bất kể bằng chứng, báo cáo ghi nhận với ngạc nhiên rằng chính phủ Anh rất ít nhắc đến vấn đề này trong các báo cáo chính thức.

Tin liên quan