Đối lập ở Úc chống quota khí thải

Kế hoạch của chính phủ Úc đưa vào thực thi chương trình trao đổi khí thải đang gặp chống đối mạnh mẽ.

Sự chống đối bên trong đảng Tự do đối lập có thể làm đảo ngược thỏa thuận chính phủ đã đạt được với lãnh tụ của đảng này, ông Malcolm Turnbull.

Ông đồng ý thông qua chương trình này ở Thượng viện, nơi chính phủ không có đa số.

Nhưng các dân biểu hoài nghi về chính sách môi trường trong đảng của ông Turnbull nói họ sẽ tìm cách chặn luật này và thách thức sự lãnh đạo của ông.

Bầu cử

Với quốc hội sắp nghỉ Giáng sinh và Hè, chính phủ của Thủ tướng Kevin Rudd muốn luật được thông qua tuần này để thành lập chương trình trao đổi quota khí thải.

Chính phủ muốn đưa chương trình vào hoạt động trước hội nghị thượng đỉnh ở Copenhagen về biến đổi khí hậu.

Nhưng trong đảng đối lập đang có nhiều bất đồng về chuyện này - nhiều dân biểu rút khỏi nội các đối lập.

Một trong những người hoài nghi về biến đổi khí hậu và là dân biểu cao cấp của đối lập, ông Tony Abbott, nói tuần tới ông sẽ thách thức sự lãnh đạo của ông Turnbull.

Ông Turnbull tìm cách thuyết phục trong đảng rằng đảng này sẽ bị lãng quên vào nếu không chịu ủng hộ các chính sách nhằm đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu.

Nhưng lập luận của ông không được ủng hộ vì có nhiều người trong đảng nghĩ rằng biến đổi khí hậu không phải do con người gây ra.

Nếu luật không được Thượng viện thông qua, chính phủ có cớ để tổ chức bầu cử mà vào lúc này họ có nhiều cơ hội để thắng lớn.

Tin liên quan

Cũng ở BBC

Kết nối Internet liên quan

BBC không chịu trách nhiệm nội dung các trang bên ngoài