Lính Mỹ ở Iraq không được có thai

Image caption <i>Lính Mỹ đang phục vụ ở Iraq phải gác lại chuyện yêu đương</i>

Một vị tướng Mỹ đóng ở miền bắc Iraq lên tiếng bảo vệ lệnh đưa lính dưới quyền ra tòa án quân sự nếu để có thai trong lúc phục vụ.

Theo chính sách hiện tại của quân đội Hoa Kỳ thì lính mang thai sẽ được trả về, nhưng tướng Anthony Cucolo nói với BBC rằng ông đang mất dần những người có kỹ năng quan trọng cho chiến dịch ở Iraq.

Ông giải thích đó là lý do tại sao ông đưa việc để cho có thai vào những hành vi có thể bị đưa ra trước tòa án quân sự.

Lệnh mới áp dụng cho cả lính nam lẫn nữ, kể cả những người đang có gia đình.

Đây là lần đầu tiên quân đội Hoa Kỳ biến việc có thai thành một vi phạm có thể bị trừng phạt.

Tướng Gucolo nói với BBC đối với ông chuyện này ''rõ ràng như trắng với đen''.

Ông nói lính đã có gia đình trên trận mạc phải gác lại chuyện yêu đương - hoặc phải ngừa thai.

"Tôi có một sứ mệnh phải hoàn thành, tôi chỉ được cho một số lính nhất định để thực hiện sứ mệnh đó và tôi cần có tất cả mọi người lính tôi có trong tay."

"Vì vậy tôi sẽ có mọi biện pháp tôi có thể để giữ họ trong tình trạng phục vụ tốt trong thời gian 12 tháng chúng tôi ở ngoài trận mạc," ông nói.