Thượng viện Mỹ chấp thuận dự luật y tế

Image caption Mở rộng bảo hiểm y tế là ưu tiên của ông Obama

Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu ủng hộ một trong những chính sách nội địa quan trọng của Tổng thống Obama - nới rộng chăm sóc sức khỏe cho 30 triệu người Mỹ không được bảo hiểm. Dự luật thông qua với tỉ lệ 60 trên 39 phiếu.

Đây là lần đầu tiên sau hơn 100 năm các Thượng nghị sĩ lại bỏ phiếu trong ngày trước Giáng sinh. Dự luật đòi hỏi mọi công dân Mỹ phải có bảo hiểm y tế hoặc trả một thuế đặc biệt.

Tuy nhiên dự luật vẫn sẽ còn phải tương thích với một luật khác đã được Hạ viện thông qua.

Ông Obama nói ông và các cố vấn sẽ tiếp tục vận động để chờ Hạ viện thông qua sau khi họ quay trở về từ kỳ nghỉ.

Việc thông qua dự luật bởi Thượng viện theo sau nhiều tháng dằng co chính trị.

Phe Cộng hòa đối lập nói dự luật đắt tiền, độc đoán và là đe dọa cho tự do dân sự.

Cải cách chăm sóc y tế là chính sách quan trọng cho chính phủ ông Obama, nhưng để hoàn tất các chi tiết đã là một tiến trình phức tạp và kéo dài.