Trung Quốc bí mật thi hành án tử hình

Image caption Một can phạm thọ án tại Trung Quốc

Những người chống lệnh tử hình đã lên án hồ sơ của Trung Quốc trên môt số bình diện.

Trước hết, họ cho rằng tình trạng thiến minh bạch chung quanh tiến trình xét xử đã làm cho người ta không thể biết được bị cáo có được xét xử công minh hay không.

Tình trạng có nghĩa rằng không ai biết có bao nhiêu tội phạm đã bị hành quyết.

Các tổ chức nhân quyền có trụ sở đặt tại ngoại quốc ước lượng rằng Trung Quốc đã hành quyết nhiều người mỗi năm nhiều hơn các nước khác cộng lại, mặc dù con số đưa ra có một số sai biệt.

Theo con số của Quỹ Dui Hua có trụ sở tại Hoa Kỳ đưa ra, trong năm 2009, Trung Quốc đã xử tử hình khoảng năm ngàn người, ít hơn năm 2007 là sáu ngàn người.

Con số do tổ chức Ân Xá Quốc Tế đưa ra kém hơn. Ân Xá Quốc Tế ước lượng trong năm 2008 có khoảng một ngàn 700 người đã bị hành quyết, tuy thế con số này vẫn là một số đáng kể.

Sự khác biệt giữa các con số này cho thấy là ít ai biết rõ về cách thức xét xử.

Các thông tin từ Trung Quốc cho biết cứ 10 người bị hành quyết tại Trung Quốc thì có một trường hợp vi phạm các tội bất bạo động hoặc tội kinh tế.

Chính phủ Hoa Kỳ, trong bản phúc trình mới nhất về nhân quyền tại Trung Quốc, cho biết có ít 68 người bị tử hình chiếu theo luật hình sự của Trung Quốc.

'Có thể chấp nhận được'

Thứ nhì, nhiều người đã chống lại cách thức thi hành bản án. Trong nhiều trường hợp tại Trung Quốc, các tù nhân thọ án tử hình bằng súng bắn vào đầu.

Càng lúc càng có nhiều địa phương thay thế phương pháp xử bắn, bằng phương pháp tiêm thuốc độc, tuy rằng phương pháp này không phải nơi nào cũng có.

Bên trong Trung Quốc, theo một bài xã luận do học giả Chen Guangzhong chuyên viết về các vấn đề pháp lý được tập san Southern Weekend đăng tải, " đa phần công chúng và nhân viên trong ngành tư pháp nói chung chấp nhận và ủng hộ chính sách hiện hành của Trung Quốc về án tử hình".

Tuy nhiên, ông Chen đã đặt vấn đề là tình trạng thiếu minh bạch đã tỏ ra "lợi bất cập hại" vì nó sói mòn niềm tin của nhân dân vào cách thức xử và thi hành án.

Tòa án tại Trung Quốc thường tự mô tả là độc lập, nhưng thực tế là tòa án bị đảng Công Sản kiểm soát.

Quỹ Dui Hua đã chỉ ra rằng chính sự thiếu minh bạch làm cho Trung Quốc không được "tiếng thơm" vì điều mà Quỹ này mô tả như là " tiến bộ đáng kể trong việc giảm án tử hình".

Hai năm trước, Trung Quốc đã sửa đổi luật và giao cho Tòa Án Nhân Dân Tối Cao quyền được quyết định thi hành án tử hình hay không, trước đó, các tòa cấp thấp hơn cũng đã được quyền này rồi.

Tin liên quan