Dalai Lama đàm phán với Trung Quốc

Phái viên của lãnh tụ tinh thần người Tây Tạng lưu vong, Dalai Lama, đang ở Bắc Kinh để tái tục đàm phán với chính phủ Trung Quốc sau 15 tháng gián đoạn.

Image caption Giới phân tích nói Dalai Lama có thể là cơ hội tốt nhất để Trung Quốc tìm thỏa hiệp

Một đại diện của Đức Dalai Lama nói với BBC rằng ông nghĩ đây là tín hiệu thay đổi từ Trung Quốc.

Nhưng bằng chứng cụ thể cho điều này tới nay vẫn không rõ.

Quan hệ giữa hai bên, chưa bao giờ tốt đẹp, đã càng lạnh nhạt vì biến động ở Tây Tạng năm 2008.

Đây sẽ là vòng đàm phán thứ chín giữa Trung Quốc và chính phủ lưu vong Tây Tạng kể từ 2002.

Ban lãnh đạo lưu vong, ở Dharamsala thuộc Ấn Độ, công bố việc tái tục đàm phán.

Thông cáo trên trang web của Dalai Lama, lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng, nói nhóm năm người sẽ quay lại Ấn Độ vào đầu tháng Hai.

Phát biểu với chủ biên trang Trung Quốc, Shirong Chen, của BBC, đại diện vùng Bắc Âu của Dalai Lama, Thubten Samdup, nói Trung Quốc nay có thể sẵn sàng hơn để đàm phán.

"Trong các công dân Trung Quốc, đã có sự thức tỉnh rằng có lẽ Dalai Lama là cơ hội tốt nhất mà Bắc Kinh có," ông nói.

Nhưng không có mấy bằng chứng rằng Trung Quốc sẵn sàng có những nhượng bộ cụ thể cho chính phủ Tây Tạng lưu vong.

Tuần rồi, các lãnh đạo Trung Quốc có cuộc họp về Tây Tạng - lần đầu sau chín năm - và họ nói sẽ tiếp tục hành xử cứng rắn.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói tại cuộc họp rằng Trung Quốc sẽ duy trì nỗ lực ngăn chặn "sự xâm nhập và phá hoại" của những người ủng hộ Tây Tạng độc lập.

Ông ghi nhận Bắc Kinh sẽ đảm bảo "trật tự bình thường của Phật giáo Tây Tạng".

Bài tường thuật cuộc họp ba ngày được Tân Hoa Xã đăng, có đoạn: "Chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc với Tây Tạng trong thời đại mới hoàn toàn đúng đắn."

Sau vòng đàm phán mới nhất giữa người Trung Quốc và Tây Tạng, Trung Quốc đổ lỗi cho người Tây Tạng vì sự thiếu tiến triển.

Một viên chức Trung Quốc nói họ chưa từ bỏ giấc mơ độc lập.

Người Tây Tạng lại nói họ không muốn độc lập mà chỉ muốn sự tự trị thực sự để bảo vệ văn hóa Tây Tạng.

Tin liên quan