Thêm đình công lớn tại Hy Lạp

Công nhân tại Hy Lạp đang tính đình công lớn
Image caption Công nhân Hy Lạp đình công để phản đối chương trình khắc khổ của chính phủ.

Người làm công ăn lương tại Hy Lạp lên kế hoạch đình công lớn, lần thứ hai trong tháng để phản đối các kế hoạch khắc khổ của chính phủ.

Số người tham gia đình công có thể lên tới hàng trăm ngàn, từ doanh nghiệp công lẫn tư. Một số người cho rằng cuộc sống tại Hy Lạp thế nào cũng bị đình trệ.

Vụ đình công được tổ chức nhằm phản đối các biện pháp kinh tế khắc khổ của chính phủ.

Đại diện khối doanh nghiệp cáo buộc người đình công gây thiệt hại cho kinh tế nước nhà.

Ngày càng có thêm nhân viên thuộc khu vực công lên kế hoạch đình công. Người ta thấy cảnh sát, lính cứu hỏa, nhân viên hải quan sẽ tham gia các cuộc phản đối đường phố.

Liên hệ giữa Hy Lạp với thế giới bên ngoài hầu như bị gián đoạn.

Nhân viên từ đài kiểm soát không lưu ngưng làm việc trong 24 giờ, các chuyến phà ngưng rời bến khi công nhân bến tàu tham gia cuộc đình công do nghiệp đoàn tổ chức.

Chính phủ tại Athens nói họ thông cảm với sự bực bội của người dân trước tình cảnh thuế tăng, thu nhập giảm. Tuy nhiên đại diện chính phủ cho hay họ không thể thay đổi các đề nghị tiết kiệm ngân sách được.

Thắt lưng buộc bụng

Các dân biểu thuộc đảng Xã Hội đương quyền, những người phản đối kế hoạch thắt lưng buộc bụng của chính phủ cuối cùng đã buộc phải tuân theo lập trường của đảng.

Trong bài phát biểu công khai lần đầu, đại diện khối doanh nghiệp Hy Lạp đã lên án các cuộc lãn công.

Dimitris Daskalopoulos nói chính phủ không còn sự lựa chọn nào khác, và buộc phải cải tổ để xây dựng lại nền kinh tế.

Ông Daskalopoulos lên án điều mà ông gọi là những kẻ tạo cớ biểu tình để tạo khó khăn, kích động và dùng bạo lực.

Ông nói thêm những người này muốn duy trì tình trạng trì trệ ở mức không chấp nhận nổi, để Hy Lạp trở thành câu chuyện thương tâm trong con mắt nhà đầu tư nước ngoài.

Tin liên quan