Cập nhật: 04:26 GMT - thứ sáu, 7 tháng 5, 2010

Bầu cử Anh đã có kết quả

Lãnh tụ của ba đảng chính trong cuộc bầu cử tại Anh

Từ trái sang phải: Daivid Cameron, lãnh tụ Bảo Thủ; Gordon Brown, thủ tướng, lãnh tụ Lao Động; Nick Clegg, lãnh tụ đảng Dân chủ Tự Do.

Lãnh đạo đảng Bảo thủ David Cameron tuyên bố sẽ có những đề nghị đáng kể cho đảng Dân chủ Tự do.

Ông David Cameron nói rằng ông có nghĩa vụ làm việc "vì quyền lợi quốc gia" để thành lập một nội các vững mạnh.

Ông nói sẽ có đề nghị đáng kể cho đảng Dân chủ Tự do nếu như đảng này chịu liên minh với đảng Bảo Thủ để cầm quyền, tuy nhiên ông Cameron không có nói sẽ chia cho đảng Dân chủ Tự do ghế nào trong nội các chính phủ.

Ông Nick Clegg, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do chưa lên tiếng gì.

Tuy nhiên trước đây ông nói rằng ông sẽ triệu tập một phiên họp quy tụ tất cả các dân biểu của đảng Dân chủ Tự do vào hôm Chủ Nhật tới đây để bàn thảo về bước kế tiếp.

Ông Clegg cần sự hậu thuẫn của các đảng viên đang làm dân biểu và Ủy Ban Trung Ương đảng để có thể đàm phán về việc tham chính.

Tuy nhiên, nếu ba phần tư của hai cơ quan này không hậu thuẫn ông, đảng Dân chủ Tự do sẽ phải triệu tập một hội nghị đặc biệt để quyết định có liên minh hay không.

Đảng Bảo Thủ trở thành chính đảng lớn nhất tại Quốc hội Anh, thu được nhiều ghế nhất nhưng không giành ưu thế tuyệt đối.

Để có được đa số tuyệt đối, một đảng cần hội đủ 326 ghế để thông qua một dự luật.Quy ước bầu cử minh thị rằng trong trường hợp không một đảng nào giành được đa số thì thủ tướng đương nhiệm sẽ vẫn ở lại tại chức cho tới khi nào vị thủ tướng này quyết định là không thể thành lập nội các chính phủ và chọn giải pháp từ chức.

Ông Gordon Brown đã trở về phủ thủ tướng ở số 10 Downing Street, và tuyên bố "ông có nhiệm vụ đóng góp vai trò của ông" trong việc thành lập một nội các mạnh và vững chắc trong vài ngày sắp tới.

Chính ông Brown nói rằng ông có nghe nói là đảng Dân chủ Tự do và đảng Bảo Thủ muốn lập ra một liên minh cầm quyền.

Hiện cũng có tin nói đến cử tri gặp khó khăn trong việc bỏ phiếu.

Một số ứng viên có thể sẽ kiện nếu họ thiếu một vài phiếu để giành thắng lợi. Ủy hội Bầu cử Anh đã mở điều tra.

Tại Sheffield người ta đã gọi cảnh sát tới để di chuyển cuộc biểu tình ngồi lỳ của dân, khi cử tri đợi nhiều tiếng đồng hồ mới tới lượt bỏ phiếu. Quan chức bầu cử của thành phố xin lỗi cử tri, và nói thêm ông phải đóng cửa phòng phiếu lúc 22h00, giờ Anh.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.