Brown sẽ thôi lãnh đạo Lao Động

Ông Gordon Brown tuyên bố sẽ rời chức chủ tịch đảng Lao Động trước tháng Chín.

Đảng Lao Động đương quyền bắt đầu nói chuyện chính thức với đảng Dân Chủ Tự Do về việc thành lập chính phủ.

Sự hiện diện của ông Brown được cho là gây phương hại cho cơ hội đảng Lao Động có được sự ủng hộ của Dân Chủ Tự Do sau khi kết quả bầu cử tuần rồi dẫn đến quốc hội treo.

Đ̀ảng đối lập Bảo Thủ đã nói chuyện với đảng Dân Chủ Tự Do trong hai ngày qua nhưng không đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Hay tin Dân Chủ Tự Do nay chính thức nói chuyện với Lao Động, đảng Bảo Thủ đưa ra nhân nhượng thêm đồng ý thay đổi hệ thống bầu cử - là một trong những yêu sách chính của Dân Chủ Tự Do - nhưng phải qua trưng cầu dân ý.

Táo bạo

Ông Brown nói ông hy vọng đảng của ông có lãnh đạo mới kịp khi có chính phủ mới.

Từ đây đến đó ông Brown vẫn làm thủ tướng.

Chủ biên chính trị của BBC Nick Robinson nói tuyên bố rời bỏ chức chủ tịch đảng là cố gắng táo bạo của ông Brown muốn giữ cho Lao Động tiếp tục nắm quyền - một hành động sẽ làm cho các dân biểu Bảo Thủ phẫn nộ.

Ông Brown nói ông sẽ không can dự vào việc bầu lãnh đạo mới cho Lao Động và không ủng hộ cho cá nhân ứng viên nào.

Một số nhà bình luận nói một trong các ứng viên có thể có Ngoại trưởng David Milliband.

Ông Brown nói nếu quyền lợi quốc gia được trông coi tốt nhất dưới một chính phủ liên minh Dân Chủ Tự Do - Lao Động, ông sẽ nhận trách nhiệm thành lập chính phủ đó.

Nhưng ông nói thêm không đảng nào thắng đa số nên trong tư cách lãnh tụ đảng Lao Động, ông phải chấp nhận đó là phán quyết của cử tri đối với ông.

Lãnh đạo Dân Chủ Tự Do Nick Clegg yêu cầu thương thuyết chính thức với Lao Động và ông Brown nói vì quyền lợi quốc gia, yêu cầu đó nên được tích cực đáp ứng.

Nhưng có vẻ một trong những trở ngại cho bất kỳ thỏa hiệp nào giữa Lao Động và Dân Chủ Tự Do chính là bản thân ông Brown.

Ông Clegg nói ông rất biết ơn ông David Cameron và toán thương thuyết của Bảo Thủ và họ đã có các cuộc thương thảo đầy xây dựng và đạt được nhiều tiến triển.

Tin liên quan