Cập nhật: 21:30 GMT - thứ tư, 2 tháng 6, 2010

Phỏng vấn hai thủ khoa Hà Nội tại Thượng Hải

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Thượng Hải, trung tâm kinh tế số một của Trung Quốc, cũng đang dần trở thành một trong những địa điểm hàng đầu trên thế giới về kinh tế và tài chính.

Năm ngoái Thượng Hải đã qua mặt Hồng Kông về GDP khi vượt qua ngưỡng 200 tỷ đô la Mỹ.

Đây cũng là thành phố có Đại học Tài chính Kinh tế hàng đầu ở Trung Quốc.

Nguyễn Hùng trong chuyến thăm tới Thượng Hải trong nửa cuối của tháng Năm đã hỏi chuyện hai thủ khoa của Việt Nam, Nguyễn Mai Quân và Nguyễn Tuấn Linh.

Mai Quân là thủ khoa Đại học Ngoại Thương Hà Nội trong năm 2006 và Nguyễn Tuấn Linh là thủ khoa Đại học Bách Khoa trong cùng năm.

Hai bạn tới Thượng Hải năm 2007 và học khoa tài chính ở đây từ năm 2008 sau một năm học tiếng.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.