Anh mở thêm trường tư mới

Image caption Các trường đại học nhận quá nhiều sinh viên cũng bị phạt.

Bộ trưởng khối trường đại học thông báo thành lập trường đại học tư nhân mới đầu tiên trong nhiều thập niên.

Ông David Willetts sẽ cho phép BPP vốn có trụ sở tại London và 14 chi nhánh khu vực trở thành một trường đại học. Trường đại học mới, có các khóa luật và kinh doanh, muốn mở thêm cả các khóa dậy và cấp bằng y cũng như sư phạm. Trường đại học tư nhân sẽ giúp tạo ra một "hệ thống năng động và linh hoạt", ông Willetts nói. Trường đại học tư nhân mới có tham vọng mở một loạt các khóa học mới trong 12 tháng tới.

Bổ sung chỗ

Theo kế hoạch, khoa y của trường có thể mở các khóa học có cấp bằng trong lĩnh vực bao gồm nha khoa, điều dưỡng, chụp X quang, tâm lý và vật lý trị liệu. "Có một khu vực tư nhân giảng dậy sôi động cùng với các trường đại học truyền thống là thực tế lành mạnh," ông Willetts nói. "Tôi rất vui mừng rằng chưa đầy bốn tháng kể từ khi nhận nhiệm vụ chúng tôi đã mở được trường đại học tư nhân mới đầu tiên trong hơn 30 năm." Ý nghĩa quan trọng hơn của bước đi này là việc BPP University College of Professional học là một phần của tập đoàn sở hữu một trong những trường đại học lớn nhất ở Hoa Kỳ, University of Phoenix. Khu vực trường đại học tư làm ăn có lãi đã phát triển nhanh chóng tại Hoa Kỳ - và bước đi này là tín hiệu cho thấy sẽ có thêm đại học tư nhân tại Anh. Ông Willetts nói rằng các trường đại học tư sẽ giúp phát triển cách thức sáng tạo đối với các khóa học, chẳng hạn như cho lấy bằng qua các khóa dậy qua mạng. Mở rộng khu vực giáo dục tư nhân được chính phủ xem như một cách để giải quyết các áp lực tài chính và thiếu chỗ trong hệ thống trường đại học. Các trường đại học tư nhân sẽ đóng vai trò tạo thêm chỗ cho hàng trăm ngàn người nộp đơn có khả năng không được nhận vào học cho khóa bắt đầu vào mùa thu này.