Thổ dân đầu tiên vào Quốc hội Úc

Ken Wyatt
Image caption Ông Wyatt là dân biểu thổ dân đầu tiên trong lịch sử nước Úc

Lần đầu tiên trong lịch sử nước Úc, một người thổ dân đã thắng ghế trong Hạ viện.

Ông Ken Wyatt, 57 tuổi, trúng cử đơn vị Hasluck ở Tây Úc cho đảng trung hữu Tự do.

Cả hai chính đảng Lao động và Liên minh tự do đều không giành được tuyệt đại đa số trong kỳ bầu cử vừa rồi.

Ông Wyatt gạt bỏ thư kỳ thị ông nhận được với nội dung nói nếu biết ông là người thổ dân thì tác giả bức thư đã không bỏ phiếu cho ông.

Ông nói ông đã trải ngḥêm đời sống của một thổ dân trong các thập niên qua và nói đã đến lúc nước Úc tiến lên phía trước.

Ông Wyatt tuyên bố giành chiến thắng khi ông giành hơn gần 1.000 phiếu so với ứng viên đối thủ của đảng Lao động.

"Trong 50 năm nữa các nhà sử học sẽ phân tích xem tại sao Hasluck chọn một ứng viên thổ dân, và họ sẽ khám phá ra là người ta chọn tôi không phải vì tôi là người thổ dân," ông Wyatt nói với các phóng viên vào hôm Chủ nhật.

"Họ đã chọn một người họ tin rằng sẽ đại diện cho quyền lợi của tất cả mọi người ở Hasluck."

Trong cuộc tổng tuyển cử hôm 20/8 Liên minh tự do được 73 ghế trong khi đảng Lao động được 72.

Các ứng viên độc lập giành được 4 ghế và đảng Xanh được 1. Các đảng phải có 76 ghế mới có thể tự thành lập chính phủ.

Ông Wyatt là thổ dân đầu tiên được bầu vào Hạ viện, nhưng hai thổ dân khác đã từng ngồi trong Thượng viện.

Ông Neville Bonner, qua đời năm 1999, là thổ dân đầu tiên được bổ nhiệm vào Thượng viện năm 1971 để thay một ghế trống, nhưng sau đó tự mình đã thắng bốn kỳ bầu cử tiếp theo.

Người thổ dân kia là Aden Ridgeway đại diện cho tiểu bang New South Wales trong Thượng viện Úc từ 1999-2005.