Tổn thất do tự tử và trầm cảm ở Nhật

Image caption Tự tử và trầm cảm gây tổn thất lớn về kinh tế cho Nhật Bản.

Thiệt hại từ các vụ tự tử và các ca trầm cảm đối với nền kinh tế Nhật bản lên tới 2.68 ngàn tỷ yên (gần 32 tỷ đôla) trong năm 2009 do mất mát thu nhập từ những người chết và các khoản thanh toán an sinh xã hội do rối loạn tâm lý.

Bộ trưởng Y tế Akira Nagatsuma công bố số liệu tại một cuộc họp của bộ trưởng Nội các nhằm đưa ra các biện pháp để đối phó với các vụ tự tử và trầm cảm, các quan chức Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho biết. Ứớc tính thiệt hại kinh tế do Viện Quốc gia về Dân số và Nghiên cứu An sinh Xã hội thực hiện được đưa ra lần đầu tiên,

Trong số 32.845 người tự vẫn trong năm 2009, khoảng 26.500 người trong độ tuổi từ 15 và 69.

Nếu những người này vẫn sống và làm việc cho đến lúc 70 tuổi, họ có thể mang lại 1.903 ngàn tỷ yên (22.7 tỷ đôla). Ngoài ra, nếu người bị trầm cảm không tự tử hoặc không phải nghỉ làm do điều kiện sức khỏe, chính phủ sẽ không phải trả 45.6 tỷ yên (537 triệu đôla) tiền bồi thường cho người làm. Bộ này nói rằng người làm công ăn lương có thể mang lại thêm 109.4 tỷ yên (1.3 tỷ đôla) vào năm ngoái nếu số người bị trầm cảm đã không nghỉ những ngày đáng ra họ phải đi làm.

Chính phủ cũng có thể đã tiết kiệm được 601.7 tỷ yên (7.1 tỷ đôla) trong các khoản thanh toán an sinh xã hội từ quỹ trợ cấp bảo vệ sinh kế và các chi phí y tế cho người bị trầm cảm. Tổng số thiệt hại cho nền kinh tế do tự tử và các ca trầm cảm 2.68 ngàn tỷ yên (gần 32 tỷ đôla) trong năm 2009, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho biết ước tính. Nếu xã hội hoàn toàn có thể loại bỏ được thực trạng tự tử và trầm cảm, cả nước có khả năng sẽ đưa thêm vào GDP của cả năm 2010 khoảng 1.7 ngàn tỷ yên (22.29 tỷ đôla) Số lượng người Nhật tự tử đã vượt qua ngưỡng 30.000 ca mỗi năm vào năm thứ 12 liên tiếp trong năm 2009.

Chỉ tính riêng trong tháng Bảy, 2.840 tự tử, tăng 2 % so với một năm trước.

Tin liên quan