Bà Suu Kyi gặp lại con trai

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Con trai út của nhà hoạt động dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi, đã đến Rangoon gặp mẹ lần đầu tiên sau 10 năm.

Kim Aris được cấp visa vào cuối ngày thứ Hai sau khi đã chờ đợi tại Thái Lan từ đầu tháng.

Bà Aung San Suu Kyi được trả tự do hơn một tuần trước và đã có mặt ở phi trường để đón con.

Sự trùng phùng đã được trông đợi từ lâu, và có những lúc tưởng chừng nó không bao giờ xảy ra.

Ông Kim Aris, 33 tuổi, sống tại Anh. Ông đã ở Bangkok từ đầu tháng 11 để chờ có visa.

Trong quá khứ, đơn xin của ông liên tục bị bác. Nhưng nay khi mà bà Suu Kyi đã được tự do, chính quyền quân đội cho phép chuyến đi được tiến hành.

Có mặt tại phi trường, bà Suu Kyi nói với các phóng viên rằng bà rất hạnh phúc.

Sứ quán Anh mô tả chuyến thăm của ông Kim Aris là mang tính cá nhân và phi chính trị.

Nhưng gần như mọi điều bà Aung San Suu Kyi làm đều được cả người ủng hộ lẫn các tướng lãnh cầm quyền theo dõi sát.

Ông Kim Aris hẳn sẽ thấy nhất cử nhất động của ông đều được chú ý.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.