Sinh tử

Tuổi thọ của con người khác nhau rất nhiều trên thế giới - vì vậy nó tác động đến cuộc sống như thế nào?

Tuổi thọ trung bình ở Nhật là 83 trong khi ở Afghanistan và Zimbabwe chỉ có 42.

Tại hầu hết các nước phát triển, tuổi thọ đã tăng đều kể từ giữa thế kỷ 20, đa phần nhờ chất lượng cuộc sống được nâng cao và gần như diệt trừ được hết các bệnh truyền nhiễm.

Trong tại nhiều nước đang phát triển, sinh suất ở trẻ em tăng và tiến bộ trong y học cũng làm tăng tuổi thọ, mặc dù tại một số nước quanh sa mạc Sahara bị ảnh hưởng nặng nề bởi HIV/AIDS.

Theo các chuyên gia khuynh hướng gia tăng tuổi thọ sẽ tiếp tục và con người sống đến 100 tuổi hay hơn nữa sẽ trở thành phổ biến. Liên Hiệp Quốc dự phóng từ nay đến 2050 con số thọ 100 tuổi trở lên sẽ là 2,2 triệu người.

Nhật có dân số già nhất trên thế giới - hơn 20% trên 65 tuổi và tính đến tháng Chín 2010 có 44.449 người từ 100 tuổi trở lên.

Chỉ số tử suất do Economist Intelligence Unit ấn hành năm 2010 xếp Anh quốc là nơi có những năm cuối đời được chăm sóc tốt nhất trên thế giới.

Chỉ số này dựa trên tuổi thọ và chi tiêu y tế, cũng như nhận thức về chăm sóc tuổi già tại 40 quốc gia. Ấn Độ nằm cuối bảng chỉ số tử suất.