Cập nhật: 09:56 GMT - thứ ba, 30 tháng 11, 2010

Thế giới Đa chiều

Trong vài tháng tới, các phóng viên của BBC sẽ tìm hiểu 8 chủ đề chính để thể hiện sự tương phản trong thế giới đa chiều của chúng ta.

Chủ đề thứ nhất là Nóng và Lạnh, phóng viên BBC Adam Mynott sẽ viếng thăm làng Oymyakon của Nga ở Siberia, nơi chính thức được xem là lạnh nhất có người sinh sống.

Ở Omyakon nhiệt độ trung bình trong tháng Một là -46 độ C và là khu vực có nhiều mỏ vàng và kim cương.

Chủ đề thứ nhì xem xét tình trạng tham nhũng ở hai thái cực là Somalia và Thụy Điển.

Phóng viên BBC Pascale Harter viếng thăm Thụy Điển, nước được cho là ít tham nhũng nhất.

Các chủ đề khác lần lượt được khai thác là Sinh tử, Tội phạm, Giáo dục, Kinh doanh, Ô nhiễm, và Thượng đế.

Hình ảnh của Afp, Ap, Getty, Magnum, Panos và Reuters.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.