Hút thuốc gây hại nhanh hơn người ta nghĩ

Thuốc lá có thể gây hại ngay cho cơ thể trong vài phút chứ không phải sau nhiều năm, các nhà khoa học Mỹ nói.

Kết quả nghiên cứu đăng tải trên Chemical Research in Toxicology, cho thấy các hóa chất gây ung thư hình thành nhanh chóng sau khi hút thuốc.

Các nhà khoa học thực hiện cuộc nghiên nhỏ - do Viện Ngiên cứu Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ tài trợ - mô tả kết quả là một cảnh báo mạnh mẽ cho những ai muốn bắt đầu hút thuốc.

Y học đã biết những tác hại lâu dài của việc hút thuốc lá, từ bệnh tim đến ung thư. Kết quả nghiên cứu mới cho thấy những tác hại đó bắt đầu không bao lâu sau điếu thuốc lá đầu tiên.

Các nhà nghiên cứu xem xét liều lượng các hóa chất gây ung thư - polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) - ở 12 bệnh nhân sau khi hút thuốc.

PAH theo thuốc lá vào cơ thể và biến dạng sang một loại hóa chất khác gây hại cho DNA và được liên kết với ung thư.

Các nhà nghiên cứu nói quá trình này xảy ra chỉ trong vòng từ 15-30 phút sau khi hút một điếu thuốc.

Giáo sư Stephen Hecht, từ University of Minnesota, nói: "Cuộc nghiên cứu này rất đặc thù, vì lần đầu tiên tìm hiểu phản ứng của cơ thể đối với PAH, đặc biệt qua khói thuốc hít vào, và loại trừ những yếu tố khác, thí dụ như ô nhiễm không khí hay ẩm thực''.

''Kết quả cuộc nghiên cứu này nên được xem là một cảnh báo mạnh mẽ cho những ai đang muốn bắt đầu hút thuốc'," ông nói.

Martin Dockrell, giám đốc tổ chức từ thiện cổ xúy cai thuốc lá, Ash (Action on Smoking and Health), nói: "Gần như ai cũng biết hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi''.

"Điều gây ớn lạnh của cuộc nghiên cứu này là nó cho thấy tiến trình gây hại đó bắt đầu nhanh chóng như thế nào - không phải trong 30 năm mà đối với những người tham gia cuộc nghiên cứu, nó xảy ra chỉ trong 30 phút sau khi hút một điếu thuốc.''

"Tiến trình đó xảy ra rất sớm, nhưng không bao giờ quá muộn để bỏ hút thuốc lá, và bỏ càng sớm bạn càng giảm được tác hại của nó.''