'Dân số Trung Quốc già đi'

Cảnh ở Bắc Kinh Bản quyền hình ảnh AP

Kết quả tổng kiểm kê dân số mới nhất ở Trung Quốc cho thấy nước này có 1,33 tỷ người và số người trên 60 tuổi tăng nhanh.

Gần nửa dân số Trung Quốc hiện sống tại thành thị và số người trên 60 tuổi nay chiếm tới 13,3% dân số nói chung, tăng gần 3% kể từ năm 2000.

Kết quả thống kê cũng cho thấy tốc độ tăng dân số của Trung Quốc nay đã chậm đi so với những năm trước đây.

Theo xu hướng này thì lực lượng lao động, nhất là tại nông thôn, có thể sẽ suy giảm.

Tỷ lệ thiếu niên dưới 14 tuổi ở Trung Quốc hiện nay là 16,6%, giảm 6,29% so với mười năm trước, tức thời điểm thực hiện tổng kiểm tra dân số lần trước.

Người trên 60 tuổi nay chiếm 13,26% dân số, tăng 2,93%.

Chính sách kiểm soát chặt chẽ dân số, trong đó có quy định một con đối với đa số các gia đình ở thành phế, đã jhiến tỷ lệ gia tăng dân số nay chỉ còn dưới 1%. Tỷ lệ này được trông đợi sẽ còn giảm nữa và xuống dưới 0% trong những năm tới.

Một số chuyên gia bình luận rằng chính sách hạn chế dân số có thể sẽ cản trở phát triển kinh tế của Trung Quốc về lâu về dài, khi số người già tăng lên trong khi người trẻ lại giảm xuống.

Tin liên quan