Cập nhật: 13:20 GMT - thứ năm, 9 tháng 6, 2011

Thêm bằng chứng về sự thông minh của tinh tinh

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Tinh tinh có khả năng tìm thức ăn một cách thông minh, theo các nhà khoa học thuộc viện nghiên cứu về tiến hóa Max Planck ở Leipzig, Đức.

Các nhà nghiên cứu bỏ hạt đậu vào một ống nhỏ, sâu, nhưng con tinh tinh biết ngậm nước đổ vào để cho hạt đậu nổi lên mà lấy ăn.

Một con còn biết dùng cả nước tiểu của nó để làm cho thức ăn nổi lên.

"Con này ban đầu cũng ngậm nước vào miệng rồi phun vào ống nhưng lâu quá mà không đầy ống," nhà nghiên cứu Daniel Hanus giải thích.

"Nó bèn tiểu vào ống và nhận thấy nếu tiếp tục, nước tiểu sẽ đầy ống và hạt đậu nổi lên."

Tiến sĩ Hanus nhận thấy con tinh tinh không màng chuyện hạt đậu nay dính đầy nước tiểu của nó.

Các nhà nghiên cứu làm thí nghiệm này với cả đười ươi nhưng tinh tinh khôn hơn. 14 trong tổng số 43 con tinh tinh được chọn biết đi lấy nước đổ vào ống được buột chặt vào song sắt.

Tiến sĩ Hanus nói cuộc thí nghiệm cho thấy tinh tinh có khả năng giải quyết vấn đề.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.