Dân làng Ô Khảm bầu lãnh đạo

Người dân làng Ô Khảm, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đi bầu lãnh đạo mới sau vụ biểu tình vì đất đai vào tháng 12/2011.

Chụp lại hình ảnh,

Người dân làng Ô Khảm, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đang xếp hàng để bầu ra ban lãnh đạo mới.