Chủ tịch TQ 'tính toán trước Đại hội'

Cập nhật: 07:59 GMT - thứ bảy, 1 tháng 9, 2012
Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường

Ông Lý Khắc Cường được cho là sẽ trở thành Thủ tướng

Chủ tịch sắp mãn nhiệm của Trung Quốc, Hồ Cẩm Đào, dự tính đưa một người thân tín vào cơ quan lãnh đạo quân sự, nhằm duy trì ảnh hưởng, theo Reuters.

Hãng tin Reuters dẫn lời ba người có quan hệ với giới lãnh đạo chóp bu, nói rằng ông Hồ có thể thôi mọi chức vụ chính thức với điều kiện Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường được phong chức phó chủ tịch Quân ủy Trung ương tại Đại hội Đảng năm nay.

Người tiền nhiệm Giang Trạch Dân còn tiếp tục đứng đầu Quân ủy Trung ương thêm hai năm sau khi đã rời chức chủ tịch nước và tổng bí thư.

Việc tiếp tục đứng đầu một ủy ban thống lĩnh quân đội 2.3 triệu người và cả cảnh sát vũ trang giúp ông Giang duy trì ảnh hưởng cả sau khi đã về hưu.

Người ta đã đồn đoán ông Hồ Cẩm Đào sẽ tiếp nối truyền thống này, nhưng dường như ông đang có tính toán khác.

Những người nắm tin tức cho hay ông Hồ muốn chuyển giao quyền lãnh đạo đảng, chức chủ tịch nước và chủ tịch quân ủy cho ông Tập Cận Bình trong vòng bảy tháng tới, để tránh mâu thuẫn nội bộ.

Họ nói hành động của Giang Trạch Dân trước đây không được đảng viên và quần chúng ưa chuộng.

"Ông Hồ hy vọng đi vào lịch sử như nhà lãnh đạo đầu tiên [từ 1949] ra đi khi mãn nhiệm thay vì miễn cưỡng ra đi," một doanh nhân nhiều quan hệ nói với Reuters.

Đương kim Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường được xem là sẽ trở thành Thủ tướng và là người thân tín của ông Hồ Cẩm Đào.

Giới phân tích nói việc đưa ông Lý kiêm chức phó chủ tịch quân ủy sẽ giúp bảo đảm ông Hồ hoặc gia đình không bị trả thù khi ông không còn quyền lực.

Việc này cũng có thể giúp kiềm chế ảnh hưởng của ông Tập Cận Bình.

Cần lưu ý Thủ tướng sắp ra đi Ôn Gia Bảo không có chân trong Quân ủy Trung ương, một trong những lý do khiến ông bị xem là thiếu ảnh hưởng chính trị thực sự.

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.