Tranh cử tổng thống Mỹ tốn bao nhiêu?

Cập nhật: 14:50 GMT - thứ hai, 5 tháng 11, 2012

Số tiền các ứng viên tổng thống quyên được trong chiến dịch tranh cử có thể mua được những gì? Hãy nhấn chuột để cùng tìm hiểu.
Nguồn: Ủy ban Bầu cử Liên bang Hoa Kỳ Số liệu chính xác vào ngày 30/09 và được công bố 20/10/2012.
Quay lại từ đầu<
Chia sẻ
Số tiền Obama và Romney quyên được đủ mua [số] [sản phẩm]. Ngoài ra còn có thể mua thêm những gì nữa? [url]
Số tiền Obama và Romney quyên được đủ mua được [số] [sản phẩm]. Hãy tìm hiểu các con số [url]

Con số đã được làm tròn.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.