Hình ảnh Đại hội Đảng họp ở Bắc Kinh

Cập nhật: 12:12 GMT - thứ năm, 8 tháng 11, 2012
  • Đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa được khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh hôm thứ Năm (08 tháng 11).
  • Trong buổi lễ khai mạc, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói phải duy trì các khái niệm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, và lý thuật của Đặng Tiểu Bình như đường lối tư tưởng lâu dài của Đảng.
  • Chủ tịch Hồ Cẩm Đào khai mạc đại hội có lẽ sẽ đại hội cuối cùng của ông trên cương vị lãnh tụ Đảng và cảnh báo rằng tham nhũng vẫn là một thách thức nghiêm trọng.
  • Cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Giang Trạch Dân là thế hệ thứ ba trong giới lãnh đạo cốt lõi của Trung Quốc theo thuyết "Ba đại diện"
  • Khoảng 2.000 đại biểu về dự Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc và sẽ được chứng kiến việc chuyển giao quyền lực chỉ diễn ra 10 năm một lần.
  • Trong bài phát biểu khai mạc của mình, ông Hồ Cẩm Đào nói Đại hội Đảng Trung Quốc lần này được giao nhiệm vụ kiện toàn điều lệ Đảng và bổ sung danh sách Ủy viên Bộ chính trị.
  • Tuần tới, người ta chờ đợi ông Hồ Cẩm Đào (phải) sẽ chuyển giao chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc cho Phó Chủ tịch Tập Cận Bình.
  • Ngoài việc thảo luận chống tham nhũng trong cán bộ, một số vấn đề khác được thảo luận tại Đại hội Đảng bao gồm tăng trưởng kinh tế chậm lại, khoảng cách giàu nghèo và dân số đang ngày một già đi.
  • Trong khi các cô gái phục vụ mỉm cười trước ông kính bên ngoài Đại sảnh đường, tổ chức bảo vệ nhân quyền Ân xá Quốc tế nói hơn 130 nhân vật bất đồng chính kiến đã bị giam giữ bất hợp pháp hoặc bị quản thúc tại gia trong thời gian chuẩn bị cho Đại hội.

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.