Quốc hội Hy Lạp thông qua tăng thuế mới

Cập nhật: 14:00 GMT - thứ bảy, 12 tháng 1, 2013
Người dân Hy Lạp

Hy Lạp tiếp tục đối diện các khó khăn kinh tế trong năm mới

Quốc hội Hy Lạp thông qua một loạt các khoản thuế mới nhằm thúc đẩy nguồn thu đáp ứng các cam kết của Athens với các chủ nợ quốc tế.

Các biện pháp được phê duyệt đêm qua đưa ra một thuế suất mới lên tới 42% áp dụng với người Hy Lạp có thu nhập hơn 42.000 euro (khoảng 56.000 đô-la) một năm.

Các thuế suất với doanh nghiệp cũng tăng lên và phạm vi đối tượng đánh thuế hiện nay còn bao gồm các nông dân có thu nhập thấp.

Hy Lạp đã được giúp đỡ bởi các khoản vay cứu trợ khẩn cấp rất lớn từ các đối tác EU và IMF kể từ tháng năm 2010.

Chính phủ do đảng Bảo thủ lãnh đạo khẳng định các biện pháp mới được thiết kế để thu thập 2,3 tỷ Euro trong năm nay là công bằng.

'Không mong muốn'

"Chúng tôi không mong muốn các khoản tăng thuế đó. Nhưng trong tình hình hiện nay chúng tôi buộc phải đưa đất nước ra khỏi thế bế tắc"

Thứ trưởng Tài chính Giorgos Mavraganis

"Chúng tôi không mong muốn các khoản tăng thuế đó", Thứ trưởng Tài chính Giorgos Mavraganis nói.

"Nhưng trong tình hình hiện nay chúng tôi buộc phải đưa đất nước ra khỏi thế bế tắc."

Những thay đổi này là một phần của một gói tài chính tổng thể đã được phê duyệt trong tháng 11/2011 cho phép Hy Lạp hội đủ điều kiện để có thể nhận thêm các khoản cứu trợ tài chính nữa.

Tuy nhiên, phe đối lập nói rằng tăng thuế sẽ gây thêm khó khăn cho những người dân thường Hy Lạp.

Phe đối lập chính, Liên minh Cánh tả Cấp tiến, nói các biện pháp thắt lưng buộc bụng đã "phá hủy tầng lớp trung lưu của đất nước".

Cắt giảm chi tiêu mạnh cùng nạn thất nghiệp cao đã đang gây ra tình trạng bất ổn trên đường phố ở khắp Hy Lạp trong mấy năm gần đây.

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.