Đổi tên báo International Herald Tribune

Cập nhật: 02:40 GMT - thứ ba, 26 tháng 2, 2013
The New York Times

The New York Times Media Group là nhà xuất bản của the New York Times và IHT

Một trong các tờ báo lâu đời nhất thế giới, International Herald Tribune (IHT), sẽ được đổi tên thành International New York Times.

Thông báo về việc đổi tên được đưa ra hôm thứ Hai 25/2 nhưng phải đến cuối năm nay báo mới chính thức đổi tên. Mục tiêu của việc đổi tên này là để tập trung thúc đẩy thương hiệu The New York Times cũng như hiện diện tại nước ngoài.

Tờ báo sẽ có thêm nhiều phóng viên và cây viết mới, nhằm tăng lượng độc giả bên ngoài nước Mỹ.

Tập đoàn The New York Times Media Group, nhà xuất bản của cả hai tờ New York Times và IHT, đã thu về 468 triệu đôla trong ba tháng cuối năm 2012, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2003, tập đoàn này đã mua lại phần hùn 50% của tập đoàn The Washington Post Co. trong IHT, và thành chủ nhân duy nhất của tờ báo này.

Hai tờ New York Times và IHT hiện đã chung nhau một website.

Tuần trước, The New York Times Media Group loan báo bán tờ Boston Globe và các tài sản liên quan để tập trung cho thương hiệu The New York Times.

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.