VN - Philippines hợp tác quốc phòng

Cập nhật: 11:49 GMT - thứ tư, 6 tháng 3, 2013

Việt Nam tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền

Bộ Quốc phòng Việt Nam, Philippines thỏa thuận xem xét tăng cường hợp tác quốc phòng.

Truyền thông Philipines ngày 6/3 nói vấn đề được đưa ra tại Hội nghị Hợp tác Quốc phòng giữa hai nước vào tuần trước ở Manila.

"Cuộc họp mang ý nghĩa thúc đẩy mối quan hệ song phương trong vấn đề quốc phòng và từ đó đưa đến một hướng đi cụ thể trong việc đẩy mạnh hợp tác quốc phòng giữa hai nước," thông cáo Bộ quốc phòng Philipines cho biết.

"Với Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng ký năm 2010, hai bên đã xác định nền tảng để tiến hành thỏa thuận này."

Hiệp ước trên bao gồm "thực hành hoạt động hợp tác" ở Biển Đông.

Khu vực này nhiều năm qua vẫn diễn ra tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với các nước Philippines, Việt Nam, Malaysia, Đài Loan và Brunei.

Những hoạt động hợp tác khác giữa hai nước đang được xem xét còn có giao lưu quân đội, chia sẻ thông tin.

Hai nước cũng đồng ý tiếp tục hợp tác trong việc cập nhật thông tin về tình hình Biển Đông và các vấn đề khác trong khu vực.

"Philippines đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề một cách hòa bình cũng như quyết định của nước này trong việc đưa vấn đề ra trước Tòa án trọng tài thành lập dưới Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển," thông cáo Bộ Quốc phòng Philippines nói thêm.

Thêm về tin này

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.