Tòa Campuchia xem xét kết quả bầu cử

Image caption Thủ tướng Hun Sen đã cầm quyền được 28 năm

Tòa án cao nhất của Campuchia, Hội đồng Hiến pháp, hôm 20/8 bắt đầu xem xét kết quả bầu cử quốc hội gây tranh cãi hồi tháng trước.

Thứ Bảy tuần trước, Ủy ban Bầu cử Quốc gia bác bỏ toàn bỏ 19 đơn kiện của các đảng phái quanh cuộc bầu cử 28/7.

Kết quả chính thức nói đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của Thủ tướng Hun Sen được 68 ghế trong quốc hội 123 ghế, và 55 ghế thuộc về đảng đối lập Cứu quốc Campuchia.

Phe đối lập đe dọa biểu tình rộng khắp nếu đơn kiện không được một ủy ban độc lập xem xét.

Một ủy ban như vậy đã được thành lập, nhưng dường như không đạt được tiến bộ nào.

Nay Hội đồng Hiến pháp có tối đa 20 ngày để xem lại kết quả.

Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia, đảng CPP được 3,235,969 phiếu bầu, còn đảng Cứu quốc được 2,946,176 phiếu.

Sáu đảng còn lại không đủ phiếu nên không giành được ghế nào trong quốc hội.

Đảng đối lập tuyên bố họ được 63 ghế.

Trong kỳ bầu cử lần trước, đảng Cứu quốc của ông Sam Rainsy có 29 ghế trong quốc hội.

Tin liên quan